Ujian Tengah Semester
Semester Gasal Tahun Akademik 2023-2024
dilaksanakan pada Senin, 30 Oktober s.d. Jum'at, 03 November 2023

Jadwal UTS atau Unduh Jadwal UTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester Gasal Tahun Akademik 2023-2024
Ujian akan dilaksanakan pada Selasa, 02 s.d. Jum'at, 05 dan Senin, 08 Januari 2023
Jadwal UAS dan Unduh Jadwal UAS PDF